Arteriële hypertensie

De arteriële bloeddruk verhoogt als de pompkracht van het hart verhoogt of als de bloedvaten samentrekken. De arteriële hypertensie is een ziekte van het cardiovasculair systeem. Arteriële hypertensie is wijdverspreid en voornamelijk in de geïndustrialiseerde landen.

Het risico op hypertensie neemt toe met de leeftijd. Jonge mensen kunnen echter ook door hypertensie getroffen worden. Deze ziekte kan eveneens veroorzaakt worden door adrenaline en noradrenaline hormonen of het gevolg zijn van een  nierziekte of de inname van bepaalde medicatie.
In 95 % van de gevallen echter werd er geen enkel onderliggende organische oorzaak gevonden. Fysiek non-actief zijn, obesitas, overmatig gebruik van alcohol of zout alsook stress zijn de meest voorkomende oorzaken van arteriële hypertensie. Aanvankelijk lokt hypertensie geen symptomen uit. Meer dan de helft van de getroffen personen merkt zelfs niet dat ze lijdt aan hypertensie, wat gevaarlijk is, daar een constant hoge arteriële bloeddruk een risico op beschadiging van de vitale organen zoals het hart, de hersenen, de nieren en de ogen, inhoudt. Hartinfarct, hartinsufficiëntie, cerebrovasculair accident (CVA), nierinssuficiëntie en gezichtsverlies zijn mogelijke complicaties.
Het is daarom dat hypertensie vaak de «stille doder» wordt genoemd.

De WGO onderscheidt drie hypertensie graden :

 
 Graad 1 
 ≥ 140/90 mm Hg
 Lichte vorm van hypertensie 

 

arteriële systolische bloeddruk van 140 – 159 mm Hg
en / of
arteriële diastolische bloeddruk van 90 – 99 mm Hg

 
 Graad 2 
 ≥ 160/100 mm Hg
 Matige tot ernstige vorm van hypertensie

 

arteriële systolische bloeddruk van 160 – 179 mm Hg
en / of
arteriële diastolische bloeddruk van 100 – 109 mm Hg

 
 Graad 3
 ≥ 180 / 110 mm Hg
 Ernstige vorm van hypertensie

 

arteriële systolische bloeddruk van 180 mm Hg of meer 
en /of
arteriële diastolische bloeddruk van 110 mm Hg of meer

Volgens de WGO stemt hypotensie overeen met een arteriële bloeddruk lager dan 100/70 mm Hg.