Meetmethoden van de arteriële bloeddruk

Er bestaan twee methoden om de arteriële bloeddruk te meten. De auscultatorische meting wordt meestal door artsen verkozen terwijl de oscillometrische methode over het algemeen gebruikt wordt bij toestellen om de arteriële bloeddruk thuis te meten.

Op de volgende pagina’s vindt u een uiteenzetting over de werking van de bloeddrukmeters gebaseerd op de auscultatorische methode en deze gebaseerd op de oscillometrische methode.

Bloeddrukmeters met auscultatorische meting

Bloeddrukmeters met oscillometrische meting