Leven met hypertensie

De volgende pagina’s geven u een idee over de manier waarop u uw leven met hypertensie kan organiseren, een leven dat niet noodzakelijk synoniem is aan controle en opoffering.

Uw levenswijze veranderen is een van de belangrijkste vereisten voor een succesvolle behandeling van hypertensie. In de meeste gevallen kunnen behandelingen met geneesmidden (die meestal ongewenste effecten teweegbrengen) vermeden of ten minste verminderd worden. Bij personen met genetische aanleg is het zelfs mogelijk het onverwacht opduiken van hypertensie uit te stellen.
Daarenboven zijn wijzigingen in de voeding, het regelmatig beoefenen van fysieke activiteiten en een doeltreffend stressbeheer van essentieel belang.

Bij personen met overgewicht, kan door gewichtsverlies de bloeddruk genormaliseerd worden. Een gewichtsverlies van amper 5 kg kan leiden tot een verlaging van de arteriële bloeddruk van 10 mm Hg (systolisch).
Daarenboven moeten personen met hypertensie overmatig alcoholgebruik en roken vermijden. Het is aanbevolen om minder dan 30 g alcohol per dag te verbruiken (bv. ¼ liter rode wijn van 12 % = 12 g alcohol, ¼ liter bier = 10 g alcohol).