Hypotensie

Tegengesteld aan hypertensie, is hypotensie niet gevaarlijk en veroorzaakt dit geen andere potentieel ernstige aandoeningen. Hypotensie beschermt eveneens tegen talrijke cardiovasculaire ziekten zoals hartinfarct of cerebrovasculair accident.

In ieder geval, kunnen personen met arteriële hypertensie soms symptomen vertonen die voor hen een handicap vormen zoals duizeligheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Bovendien kunnen de mentale prestaties eveneens aangetast worden. Personen met een goede gezondheid die lijden aan hypotensie kunnen concentratiestoornissen ondervinden en trager reageren.

Primaire hypotensie (essentiële) is de meest voorkomende vorm van hypotensie en wordt niet als ziekte geclassificeerd. Deze duikt vooral op bij jonge vrouwen en is in dit geval meestal erfelijk.

Arteriële hypotensie refereert enkel naar een gemeten waarde en niet naar een ziekte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), stemt hypotensie overeen met een bloeddruk lager dan 100/60 mm Hg bij vrouwen en lager dan 110/70 mm Hg bij mannen. In ieder geval vertoont niet elke persoon die aan dit criterium beantwoordt per se deze symptomen en vice-versa. Bijzonder gevoelige personen kunnen last hebben van sufheid en duizeligheid ook al ligt hun arteriële bloeddruk boven deze drempel.vertiges et d’étourdissements même si leur pression artérielle est supérieure à ce seuil.