Hypertensie en voeding

Om hypertensie te bestrijden is niet enkel een gezonde maar ook een zoutarme voeding belangrijk.

Indien de inname van zout ,over het algemeen 12-15 g per dag, wordt verminderd tot 4-6 g per dag, is het mogelijk bij bijna alle patiënten met hypertensie, een matige vermindering van de arteriële bloeddruk van 10-15 mm Hg te bekomen. Door het zoutverbruik te reduceren tot 3 g per dag is het mogelijk een opmerkelijke vermindering van de arteriële bloeddruk te bekomen.
Extreem zoutgebruik, d.w.z. natriumchloride en/of « tafelzout » is schadelijk voor het lichaam. Zout veroorzaakt een vernauwing van de bloedvaten en bijgevolg een verhoging van de arteriële bloeddruk en/of de toename van de reeds bestaande hypertensie. Bovendien is zout bij personen die lijden aan bepaalde ziekten zoals hartinsufficiëntie, nier- en leveraandoeningen moeilijk uit het organisme verwijderbaar en kunnen zo de gevolgen van de aandoeningen verergeren.

Naast het verbruik van natrium of zout, speelt de verhouding natrium/kalium ook een belangrijke rol. Een kaliumrijke voeding is zeer gunstig daar deze de excretie van natrium en water door de nieren bevordert. Een voeding rijk aan groenten en fruit zorgt eveneens voor een daling van de arteriële bloeddruk.

Cholesterol is een van de voornaamste risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen. Het is bewezen dat poly-onverzadigde vetzuren aanwezig in vis en plantaardige oliën het cholesterolgehalte verminderen en de arteriële bloeddruk verlagen.  

Noteer in ieder geval dat de vermindering van zoutgebruik en voedingsaanpassingen enkel reële winst oplevert indien dit in combinatie met andere maatregelen wordt toegepast: gewichtsverlies, beperkt alcoholverbruik, verhoging van de fysieke activiteiten en vermindering van de chronische stress nadelig voor de arteriële bloeddruk.