Hypertensie en stress

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van hypertensie. Daarom is het belangrijk stress te leren beheersen.

Stress is een reactie van het organisme op intense prikkels, bijv. lage temperaturen, geluiden, conflicten. Het sympathisch zenuwstelsel (deel van het autonoom zenuwstelsel) wordt geprikkeld en de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol komen vrij uit de bijnierschors en het bijniermerg. We onderscheiden “positieve stress” (eustress) die de activiteiten stimuleert en “negatieve” stress (distress).

Bij distress zijn er overdreven  stressreacties van het organisme en bij chronische stress kunnen hypertensie en arteriosclerose ongunstig evolueren. Lawaai, druk om te presteren, opwinding, gebrek aan erkentelijkheid, angst om zijn job te verliezen, familiale zorgen of professionele problemen zijn des te meer factoren die stress kunnen veroorzaken.
Stressreacties bereiden ons organisme voor op moeilijke situaties. De arteriële bloeddruk verhoogt, de ademhaling versnelt, de hartkloppingen versnellen en de spieren worden stijf. Eens het “gevaar” geweken kan het lichaam zich opnieuw ontspannen en krachten opbouwen.

In ieder geval kan permanente stress ons ziek maken. Het is dus noodzakelijk stress te leren beheersen. Bij hypertensie, zijn voldoende rust en relaxatie in het bijzonder belangrijk. Personen met hypertensie zouden moeten zorgen voor voldoende rust, ontspannende vakanties en ontspannende vrijetijdsbestedingen en zij zouden opwinding en dagelijke conflicten moeten vermijden.Er bestaan verschillende methoden voor een actief stressbeheer.